Sinni
Copyright 2015-16 by Krešimir


Horvat i Vulelija osvojili bridž turnir

Nakon poduže vremena ponovo se u Sinniju zaigrao bridž turnir.
Sudjelovali su Drago Horvat, Krešimir Čivić, Goran Vulelija i Zlatko Malovec.

Iako bridž  na amaterskoj razini nije neki komplicirani sport, recimo uvjetno,
nešto je lakši od šaha, svejedno nema dovoljno igrača u Hrvatskoj koji bi
htjeli igrati bridž. 
Riječ je uglavnom o preduvjerenjima da se igra sa dva špila, 
te da se odjedanput igra sa 52 karte, te bi to kao trebalo bridž činiti pre
teškim. 
Činjenica je da se igra samo sa 52 karte i da jedna igrač nema osam karata
u rukama kao u beli, nego samo pet više, dakle 13.
Ne postoji nikakvo igranje sa dva špila.

Niste ulogirani