Sinni
Copyright 2015-16 by Krešimir


Novogodišnji turnir u pozicionoj borbi šahista

Horvat je u više manje pozicionim situacijama u kojima suvereno 
vlada sinnijevim turnirima osvojio novogodišnji šahovski turnir. 
Malovca je pobijedio u jednoj pozicionoj igri u kojoj je Malovec 
spremao napad na kraljevoj strani ali u uskom prostoru od 
G linije do H linije Horvat je odličnim manevrima prisilio 
Malovca da izgubi figuru i time je on praktički sa 
jednim topom manje morao predati.

Niste ulogirani